Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama konusunda işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitini yaptıktan sonra firmanıza yararlı olacak en uygun sistemin kurulmasını sağlıyoruz. Firmanızda çalışan personellerinizin özlük işlemlerinden tutunda tüm çalışma süresi içindeki gerekli olan yasal işlemlerini gizlilik çerçevesinde profesyonel olarak takip ediyoruz. Bordrolama hizmeti veren firmamız işletmenize ait tüm iş yerlerinin aylık SGK bildirgelerini düzenliyor, ayrıca tüm sorumluluğu üzerimize alarak sizleri mevcut risklerden uzaklaştırıyoruz. Bordrolama hizmetleri veren firmamız yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları en doğru şekilde, sorunsuz ve zamanında hazırlayarak firmanızın bu tür işlemlerde ekstra bir süreç yaşamasını ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz.

Firmanızın işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde en doğru yolu izlemesini sağlıyoruz. Bordrolama hizmetleri veren firmamız işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yaparak en doğru sonuca ulaşmanızda profesyonel destek sağlamaktayız. Bordrolama belgelerinizi inceleyerek, yapılması gerekenleri tavsiye ediyor, yasal haklarınız hakkında sizleri bilgilendirerek maliyetlerinizi düşürüyoruz. Bunların yanında bordrolama hizmetleri veren firmamız gizlilik hususuna maksimum seviyede önem göstererek tüm firma bilgilerinizi hizmet süresinde gizli tutuyoruz.

BORDROLAMA HİZMETİMİZ KAPSAMINDA NELER YAPIYORUZ?

 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
  (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür),
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.